نویسنده = ������������ ���������������� ��������
نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر

دوره 3، شماره 8، مهر 1399، صفحه 145-174

10.22034/law.2021.525245.1051

مجید قربانی لاچوانی؛ زهرا قربانی لاچوان؛ جمشید قربانی لاچوان


جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 101-127

10.22034/law.2021.525256.1052

مجید قربانی لاچوانی؛ جمشید قربانی لاچوان؛ زهرا قربانی لاچوان