نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا-بررسی تطبیقی تفاسیر جدید

دوره 4، شماره 10، فروردین 1400، صفحه 97-129

10.22034/law.2021.526778.1062

منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس