نویسنده = کیومرث کلانتری درونکلا
میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران و چالش‌های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی

دوره 6، شماره 20، آذر 1402، صفحه 109-136

10.22034/law.2023.2011605.1259

محمد جوان بخت؛ پریسا کریمی؛ کیومرث کلانتری درونکلا