کلیدواژه‌ها = تصرف
مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران

دوره 6، شماره 20، آذر 1402، صفحه 190-218

10.22034/law.2023.1989176.1222

سیاوش ستوده؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه؛ ابراهیم نوشادی


نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

10.22034/law.2019.239537

امیر خناری نژاد؛ عبدالوحید صباغی