کلیدواژه‌ها = متصرف لاحق
مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران

دوره 6، شماره 20، آذر 1402، صفحه 190-218

10.22034/law.2023.1989176.1222

سیاوش ستوده؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه؛ ابراهیم نوشادی