کلیدواژه‌ها = استاد جعفری لنگرودی
استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 154-172

10.22034/law.2019.239831

احمد باقری؛ محسن مهدیان


عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 348-369

10.22034/law.2019.239853

سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی


نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 396-412

10.22034/law.2019.239842

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده


تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 208-235

10.22034/law.2019.239620

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی