کلیدواژه‌ها = کارکرد فنی
کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 145-165

10.22034/law.2019.239547

رضا شکوهی‌زاده