کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 21-42

10.22034/law.2019.239544

محمد رسایی؛ سید محمدرضا امام