کلیدواژه‌ها = علم قاضی
موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم

دوره 5، شماره 16، آذر 1401، صفحه 171-197

10.22034/law.2022.1974425.1201

سید منصور میر سعیدی؛ محمد جواد درویش زاده


مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم

دوره 3، شماره 9، دی 1399، صفحه 109-149

10.22034/law.2021.523717.1042

عادل ساریجانی؛ رقیه ماستر ی فراهانی