کلیدواژه‌ها = سوگند
تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران

دوره 4، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 88-109

10.22034/law.2022.528964.1069

عادل ساریخانی؛ رقیه ماستر ی فراهانی


مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم

دوره 3، شماره 9، دی 1399، صفحه 109-149

10.22034/law.2021.523717.1042

عادل ساریجانی؛ رقیه ماستر ی فراهانی