راهنمای نویسندگان

به نام خدا
راهنمای تدوین مقالات فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

دانلود فایل فرم تعهد به فقدان تعارض منافع
دانلود فایل نامه به سردبیر (تعهدنامه)

مقدمه                               

این شیوه‌نامه به استناد بند۵-۳ آیین‌نامه نشریات علمی، مصوب مورخ ۲/۲/۱۳۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۲۸۶۲۵۶۸۵/۱۱ و مورخ ۹/۲/۱۳۹۸و نیز به استناد بند ۳-۴ شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی، مصوب۲/۶/۱۳۹۸ ابلاغی به شماره ۱۱/۱۳۴۷۹۶ و مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۸ آن مرجع در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول، ضوابط کلی آمده است. در بخش دوم، ضوابط نگارش مقالات و در بخش سوم، ساختار مقالات فصلنامه توضیح داده شده است.

۱) ضوابط کلی

 • فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی هر سه ماه یک بار شامل مقالاتی در رشته حقوق ترجیحاً در یک گرایش خاص، و لزوماً با تدوین ابعاد و کاربردهای دانشنامه‌ای هر مقاله منتشر می‌شود.
 • ارسال و پیگیری مقالات صرفاً از طریق سامانه  http://www.lawmagazine.ir/ امکان‌پذیر است. لذا لازم است از ارسال نسخه کتبی مقاله به دفتر فصلنامه یا ارسال مقاله از طریق ایمیل خودداری شود.
 • از هر نویسنده، اگر عضو هیئت علمی دانشگاه یا موسسه آموزشی عالی یا پژوهشی باشد، حد اکثر دو مقاله در سال و در غیر این صورت، فقط یک مقاله در سال قابل چاپ در فصلنامه و دو مقاله قابل ارجاع به داوری است.
 • مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد به تنهایی قابل ارجاع به داوری نیست.

تذکر! قبل از ارسال مقاله، لازم است راهنمای ثبت نام در سامانه به دقت مطالعه شود.

 • پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقالات و پذیرش نهایی و چاپ منوط به طی مراحل داوری است(مستفاد از بند ۵-۴ آیین نامه نشریات علمی، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و در هر صورت نتیجه از طریق سامانه نشریه به نویسنده اعلام خواهد شد.(بند ۷-۱-۴ آیین نامه نشریات علمی)
 • نویسنده یا نویسندگان مقالات باید فرم ضمانت‌نامه چاپ حاوی صحت داده‌ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و به همراه مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال کنند.(بند۶-۸ آیین نامه نشریات علمی)
 • مقالات رسیده قبل از هر اقدامی ابتدا با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب یا سایر روشهای جستجو، از حیث تکراری بودن بررسی می شوند. در صورت تکراری بودن یا عدم رعایت مفاد ضمانت نامه مراتب به نویسنده ابلاغ می شود.(بندهای۶-۸ و ۷-۱-۱۰آیین نامه نشریات علمی)
 • نویسنده با ارائه مقاله به فصلنامه دانشنامه های حقوقی حق چاپ و نشر آن را به این نشریه واگذار می‌کند.
 • فصلنامه در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است.
 • مقالات دریافتی پس از ارجاع به داوری قابل استرداد نخواهد بود.
 • فصلنامه در تعیین نوع مقاله (پژوهشی، ترویجی، مروری، کاربردی، مورد پژوهشی و ...) بر اساس نظر داوران و هیات تحریریه (گروه دبیران) آزاد است.

۲)ضوابط و ساختار نگارش مقاله

ضوابط محتوایی و شکلی و ساختاری مقاله به شرح زیر است:

۱-۲- ضوابط محتوایی

 • مقاله باید درحوزه‌های مرتبط با موضوع فصلنامه(رشته حقوق) نوشته شده باشد.( بند ۷ شیوه نامه ارزیابی بندی و رتبه نشریات علمی و بند ۷-۱-۱۵ آیین نامه نشریات علمی)
 • مقاله باید در زمینه موضوعات حقوقی روز بوده و حاوی نوآوری باشد.(بند ۸ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی)
 • مقاله باید مطابق با یکی از ۹ گونه مقالات علمی باشد که در بند۲-۵-آیین‌نامه نشریات علمی، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است.
 • مقاله نباید قبلاً در هیچ یک از مجلات داخل یا خارج کشور چاپ شده و یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد.
 • اگر مقاله با استفاده از بودجه‌ی تحقیقاتی دانشگاه یا موسسه‌ای تهیه شده باشد، نام موسسه در بخش تقدیر و تشکر ذکر شود.(بند ۳-۴- شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی).

۲-۲- ضوابط شکلی

 • جهت ارسال فایل حتما از word 2010 به بالا استفاده کنید.
 • حجم مقالات نباید از ۲۵ صفحه ( ۱۰۰۰۰ کلمه )تجاوز کند.
 • رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است
 • شکل لاتینی نامهای خاص، معادل انگلیسی یا فرانسوی اصطلاحات تخصصی و یادداشتهای توضیحی (توضیحاتی که به نظر نویسنده ضروری به نظر می‌رسد) در پاورقی درج شود.
 • نقل قولهای مستقیم با فونت متفاوت و داخل گیومه قرارگیرد.

فونت­ ها: 

موضوع

اندازه

فونت

عنوان فارسی

14 Bold 

B Tit

عناوین بعدی مقاله (به ترتیب نزولی)

(12 ، 13، 14) Bold

B Yagut

چکیده و واژگان کلیدی فارسی

10

B Lotus

چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی

11

Times New Roman

متن مقاله

12

B Lotus

منابع درون متنی فارسی

9

B Lotus

منابع درون متنی انگلیسی

9

Times New Roman

منابع فارسی

9

B Lotus

منابع انگلیسی

9

Times New Roman

پاورقی فارسی

9

B Lotus

پاورقی انگلیسی

9

Times New Roman

فایل ورد نمونه جهت تنظیم مقاله در قالب آن

۳-۲-ساختار مقاله (بند ۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی)

هر مقاله پژوهشی دارای ساختار کلی به شرح زیر است:

۱-۳-۲-صفحه عنوان

 در صفحۀ اوّل باید عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده و کلیدواژه‌ها آورده ‌شود. (بند ۳-۴- شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی و بند ۷-۱-۱۲ آیین نامه نشریات علمی)

۲-۳-۲-عنوان مقاله

 • عنوان مقاله در اوّلین صفحۀ هر مقاله، ذکر می‌شود. عنوان مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی یا فرانسه نوشته شود.(بند۳-۴ شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی)
 • عنوان مقاله باید دقیق و تا حد امکان کوتاه و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند.

۳-۳-۲-نویسنده‌ یا ‌نویسندگان

پس از عنوان، نام نویسنده(گان) به ترتیب اولویت نوشته می‌شود. در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ نویسندگان به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس و موارد مشابه خودداری کرد. رتبه‌ی علمی و وابستگی و آدرس پست الکترونیک نویسنده یا نویسندگان مقاله در پاورقی صفحه‌ی اول به زبان اصلی و انگلیسی درج خواهد شد. چنانچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، باید نویسنده مسئول مشخص شود. (شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی، صفحه ۸، ردیف ۳)

۴-۳-۲-چکیده

 • حداکثر تعداد کلمات چکیده ۳۰۰ کلمه باشد.
 • چکیده در صفحه اول، بعد از نام مولف آورده می شود.
 • چکیده‌ مقاله می‌بایست به یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شود.(بند ۴ ذیل بند ۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی)

۵-۳-۲-کلید واژه

 • تعداد واژه‎های کلیدی یک مقاله، بین ۴ تا۷ ‎کلمه است.(بند۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی)

۶-۳-۲-مقدمه

 • مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را بیان کند. (بند ۴ ذیل بند ۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی)
 • ·        روش کار بیانگر چگونگی و فرایند انجام پژوهش است. تحلیل‌ها، روش‌های مورد استفاده و شیوه استخراج نتایج به شیوه‌ای مناسب در مقدمه یادآوری شود. (بند ۴ ذیل بند ۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی)

۷-۳-۲-  بدنه اصلی مقاله

 • بدنه مقاله، قسمت اصلی مقاله است که در آن به سؤالات تحقیق به صورت تفصیلی پاسخ داده می‎شود.
 • پژوهشگر باید زمانی دست به کار نگارش بدنه مقاله شود که اطمینان یافته است مسأله پژوهش خود را حل کرده یا به آن نزدیک شده است.
 • هر گزاره علمی در متن مقاله باید مستند به منابع معتبر و یا مستدل باشد. گزاره‌ای که نه مستند است و نه مستدل، در بدنه مقاله در حکم «مهمان ناخوانده» است. بنابراین بایسته است که نویسنده در هنگام بازخوانی مقاله، گزاره‌هایی را که در درستی آن‎ها شک دارد، حذف یا اصلاح کند.
 • تعیین محورها و عناوین داخلی در بدنه مقاله، ارتباط و انسجام منطقی بین قسمت‎های مختلف را تقویت می‎کند و به متن مقاله وضوح بیشتری می‎دهد. بدین‎ترتیب خواننده با صرف وقت کمتری، احاطه بیشتری بر محتوای مقاله پیدا می‎کند.
 • ارجاعات در متن مقاله به صورت درون متنی و داخل پرانتز به صورت(نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شماره صفحه یا شماره جلد/صفحه) نوشته شود.(لزومرعایت اصول صحیح ارجاع دهی در بند ۶ ذیل بند۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی و بند ۷-۱-۱۳ آیین نامه نشریات علمی آمده است.)
 • اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان: شماره جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.
 • اگر ارجاع به منبع قبلی با فاصله باشد از عبارت(پیشین: صفحه) استفاده می‌شود.
 • ·      منابع لاتین، به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز(صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگی) نوشته شود.(لزومرعایت اصول صحیح ارجاع دهی در بند ۶ ذیل بند۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی و بند ۷-۱-۱۳ آیین نامه نشریات علمی آمده است.)

۸-۳-۲-نتیجه

 • حاصل پژوهش، بدون بیان ادله و شواهد، در بخش نتیجه بیان می‎شود.( بند ۴ ذیل بند ۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی)

۹-۳-۲- تشکر و قدردانی  
در صورت نیاز از کلیه‌ی افراد یا سازمان هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب با کمک های مالی و یا تکنیکی همکاری نموده اند، تشکر به عمل آید. (بند ۳-۴- شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی).

۱۰-۳-۲-منابع و ماخذ

 • نحوه تنظیم فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به شرح زیر است:(لزومرعایت اصول صحیح تنظیم فهرست منابع در بند ۶ ذیل بند ۳-۴ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی و بند ۷-۱-۱۴ آیین نامه نشریات علمی آمده است)
 • منابع باید به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شود.( شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی، ص ۸، ردیف ۶)
 • روش ارجاع دهی به صورت درون متنی و به روش APA خواهد بود

شیوۀ ارجاع‌دهی به منابع فارسی :

 

منبع

نمونه‌ها

کتاب 

ضرغام بروجنی، حمید (1389). برنامه ریزی توسعۀ جهانگردی رویکردی هم‌پیوند و پایدار. تهران: مهکامه .
(ضرغام بروجنی، 1389)

کتاب با مترجم، ویراستار، یا گردآورنده

کوپر، میک (2002). درمان های وجودی. ترجمه سید محمد کلانتر کوشه (1393). تهران: آوای نور.
(کوپر؛ کلانتر کوشه، 1393)

کتاب‌های برخط (آنلاین)

افشاری، علی و پارسامنش، مصطفی (1393). دوره کوتاه مدت مدیریت استراتژیک. تهران: شرکت تعاونی شمس. بازیابی شده 11 آذر 1394 از: http://ketabesabz.com/book/19114
(افشاری و پارسامنش، 1393)

مقاله   کوهکن، علیرضا (1391). واکاوی دلایل ضعف لابی‌های ایرانی در آمریکا. نشریۀ روابط خارجی 16(4): 69-95.
(کوهکن، 1391)

قرآن کریم

قرآن کریم (1384). ترجمۀ الهی قمشه‌ای، مهدی. قم: دارالغدیر.

(سورۀ نمل، آیۀ 1)
نهج‌البلاغه

علی بن ابیطالب (ع)، امام اول (1388). نهج‌البلاغه. گردآورنده ابوالحسن محمد بن الحسین سید رضی.  ترجمه سید محمدمهدی جعفری. تهران: موسسۀ نشر و پژوهشات ذکر.

(خطبه 22) یا (حکمت 4)

 

شیوۀ ارجاع‌دهی به منابع غیرفارسی :

 

منبع

نمونه‌ها

کتاب غیر فارسی

King, M. (2000). Wrestling with the angel: A life of Janet Frame. Auckland, New Zealand: Viking.
 (king, 2000) or King (2000) 

کتاب با مترجم، ویراستار،  یا گردآورنده

Galley. K. E. (Ed.). (2004). Global climate change and wildlife in North America. Bethesda, MD: Wildlife Society.
(Galley, 2004)
مقاله

Holder, M. (2009). The contribution of social relationships to children’s happiness. Journal of Happiness, 10(3), 329-349.

(Holder, 2009)