دکتر ایرج گلدوزیان، عضو گروه دبیران فصلنامه دانشنامه های حقوقی، درگذشت.

دکتر ایرج گلدوزیان، عضو گروه دبیران فصلنامه دانشنامه های حقوقی، درگذشت.

 

بازگشت همه به سوی خداست

خبر درگذشت استاد بزرگ حقوق جزای ایران وعضو گروه دبیران این نشریه دکتر ایرج گلدوزیان؛ موجب نهایت تاسف و اندوه شد ،فقدان آن عزیز را به اساتید عضو گروه دبیران نشریه دانشنامه های حقوقی تسلیت عرض می کنم و رحمت و رضوان الهی و آرامش ابدی را برای روح پرفتوح ایشان آرزو دارم . برای خانواده محترم شاگردان و دوستدارانشان نیز صبرجمیل واجر جزیل خواهانم.

محمد درویش زاده
مدیر مسئول فصلنامه دانشنامه های حقوقی