لیست داوران سال 1400

 

عنوان نام نام خانوادگی سال تحصیلات گرایش سمت / سازمان
آقای محمدعلی اردبیلی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای علی انصاری 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
آقای محمدعلی بابایی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
آقای حسن بادینی 1400 دکتر ی حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
آقای   حمیدرضا بهروزی زاد 1400 حوزوی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی مازیار
آقای  امیرهوشنگ پوربابایی 1400 دکتری   وکیل پایه یک دادگستری
آقای حبیب الله پورصادقی 1400 دکتری حقوق خصوصی  سرپرست امور دعاوی و قراردادها
آقای عباس تدین 1400 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
آقای امید توکلی کیا 1400  کارشناسی ارشد  معارف اسلامی و حقوق خصوصی  پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
آقای مجتبی جانی پور 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه گیلان
آقای فریدون جعفری 1400 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا
آقای محمدهادی جواهرکلام 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای محمدجعفر حبیب زاده 1400 دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس
آقای مجید حسین زاده 1400 دکتری حقوق مالکیت فکری دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای علی عباس حیاتی 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی
آقای رضا خودکار 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای حسین داودی بیرق 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
آقای محمد درویش زاده کاخکی 1400 حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای عبدالرسول دیانی 1400 دکتری حقوق خصوصی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
آقای حامد رحمانیان 1400 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی قاضی دادگستری 
آقای حبیب الله رحیمی 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای ولی رستمی 1400 دکتری حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران
آقای هادی رستمی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
آقای احمد رفیعی 1400 دکتری حقوق عمومی مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه
آقای ابراهیم رهبری 1400 دکتری حقوق مالکیت فکری عضو هیآت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آقای محمد روشن 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای ستار زرکلام 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای علی ساعتچی 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه فردوسی مشهد
آقای محمدحسین ساکت 1400 کارشناسی ارشد  حقوق و اسلامشناسی مستشار پیشین دیوان عالی کشور و عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
آقای مهدی سخنور 1400 دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای ابوالحسن شاکری 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
آقای زهرا شاکری 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه تهران
آقای عباس شیخ الاسلامی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان رضو ی
آقای محمود صادقی 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای سعید صالح احمدی 1400 کارشناس ارشد  حقوق خصوصی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آقای جواد صالحی 1400 دکتری حقوق بین الملل کیفری  دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
آقای سیدحسین صفایی 1400 دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی
آقای جواد طهماسبی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
آقای محمد عابدی 1400 حوزوی حقوق خصوصی و فقه مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
آقای بیژن عباسی 1400 دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آقای محسن علیجانی 1400 دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آقای حسین فخر بناب 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
آقای غلامرضا کامیار 1400 دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
آقای عباس کریمی 1400 دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
آقای اسدالله لطفی 1400 دکتری فقه و حقوق دانشیار بازنشسته
آقای سعید محسنی 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد 
آقای حسن محسنی 1400 دکتری آیین دادرسی مدنی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای مصطفی مظفری 1400 دکتری حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و  وکیل پایه یک دادگستری
آقای حسین مهرپورمحمدآبادی 1400 دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه  شهید بهشتی
آقای حسنعلی مؤذن زادگان 1400 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
آقای غلامعلی میرزایی منفرد 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه قم
آقای عباس میرشکاری 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای جعفر نظام الملکی 1400 دکتری حقوق خصوصی مدرس و استادیار دانشگاه  شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای سیدفاضل نوری 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران
آقای محمدرضا ویژه 1400 دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای علیرضا یزدانیان 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان