فصلنامه دانشنامه های حقوقی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شد.

فصلنامه دانشنامه های حقوقی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شد.

فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، سردبیری استاد سید حسین صفایی و مدیرمسئولی محمد درویش زاده ر پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شد.

یادآور می‌شود که نشریات نمایه شده در isc دارای امتیاز پژوهشی، امتیاز ارتقای رتبه هیات علمی و امتیاز دفاع پایان نامه و رساله است.