اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده و افراد فعال در نشریه اعم از: سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیرداخلی ، داوران، ویراستار و ناشر) می بایست قوانین و منشور اخلاقی  نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند .

این منشور برگرفته از ”منشور و موازین اخلاق پژوهش“ مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، می باشد و جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، مدیران مسئول، سردبیران و داوران تنظیم شده‌است:

 

مقدمه

نویسندگان، داوران، اعضای هیئت تحریریه و سردبیران نشریات موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت‌ های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقالات و تصمیم‌‌گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط اعضای هیئت  تحریریه و سردبیر به  منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می‌باشد و در صورت احراز عدم پایبندیِ هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت‌ها، نشریات هرگونه اقدام قانونی را حق خود می‌ دانند.

 

وظایف و تعهدات نویسندگان (Authors’Responsibilities)

 1. ارائه مقالات علمی و استاندارد
 2. پایبندی به راهنمای اخلاق در پژوهش
 3. نویسنده/ نویسندگان مسئول صحت و دقت محتوای مقالات خود هستند.
 4. مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 5. ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط.
 6. مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (تا زمانی که وضعیت مقاله شما در این نشریه روشن نشده است از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید)

 

وظایف داوران (Reviewers’ Responsibility)

 1. داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری شود.
 2. توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 3. بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به منظور بهبود، ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات.
 4. اطلاع رسانی به سردبیر نشریه مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن داوری (به لحاظ مرتبط نبودن حوزه موضوعی مقاله با تخصص داور) و معرفی داور جایگزین در صورت پذیرفتن داوری.
 5. مسئولیت پذیری، پاسخگویی، وقت شناسی، علاقه مندی و پایبندی به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران.
 6. داوران نباید مقالاتی را که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود، برای داوری قبول کنند.

 

وظایف سردبیر و اعضای هیئت تحریریه  (Editorial Board Responsibilities)

 1. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله باید حفظ نشریه و ارتقاء کیفیت آن را هدف اصلی خود قرار دهند.
 2. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه باید در جهت معرفی هرچه بیشتر نشریه در جوامع دانشگاهی و بین‌المللی بکوشند و چاپ مقالات از دانشگاه‌های دیگر و مجامع بین ‌المللی را در اولویت کار خود قرار دهند.
 3. اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله است.
 4. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله موظف به اعلام سریع نتیجه تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسنده مسئول هستند.
 5. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نمایند.
 6. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله موظف ند از بروز تضاد منافع (Conflict of interests) در روند داوری، با توجه به هرگونه ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و مالی که ممکن است به طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقالات ارائه شده تأثیر بگذارد، جلوگیری کنند.

 

ضوابط انتشار

 1. پژوهشگر موظف است در تمام انجام پژوهش ، یافته های پژوهش و روش های به کار گرفته شده برای گرد آوری و تحلیل آنها را به نحو روشن و شفاف ، ساده ، معنی دار و قابل استفاده دیگران تدوین کند و انتشار دهد.
 2. ارسال همزمان یک مقاله جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله چاپی یا الکترونیکی مجاز نمی باشد.
 3. ارسال مجدد یک مقاله چاپ شده در نشریه چاپی یا الکترونیکی به یک مجله دیگر جهت بررسی و چاپ غیر مجاز است.
 4. چنانچه نویسنده ی مقاله که در یک نشریه دردست بررسی برای انتشار دیگری ارسال نماید باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله به صورتی کتبی به نشریه اول اعلام نماید این کار حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه ی اول امکان پذیر است.
 5. پژوهشگر مجاز نیست داده های مقاله پیشین خود را با اندک تغییری در متن در مقاله با عنوان جدید به چاپ برساند تکرار قسمت هایی از بخش مواد و روش ها در مقالات بعدی همان نویسندگان در صورت ضروت بلامانع ست اما در هر حال ذکرمرجع لازم می باشد.
 6. در صورتی که نتایج پژوهش در یک مقاله به صورت یک پارچه قابل انتشار باشد پژوهشگر مجاز نیست آن نتایج را در چند بخش جدگانه و در چند مقاله مستقل به چاپ برساند.