نویسنده = محمد درویش زاده
فضیلت در دسترس بودن قاضی

دوره 6، شماره 18، خرداد 1402، صفحه 9-6

10.22034/law.2023.705317

سید حسین صفائی؛ محمد درویش زاده


مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران

دوره 5، شماره 16، آذر 1401، صفحه 7-65

10.22034/law.2023.702162

سید حسین صفائی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده؛ ابوالفضل احمدزاده؛ محمد علی اردبیلی؛ داریوش اشرافی؛ محمد علی اخوت؛ غلامحسین الهام؛ محمدمهدی انجم شعاع؛ علیرضا آبین؛ مسلم آقایی طوق؛ سیدعلیرضا آوایی؛ حسن بادینی؛ تهمورث بشیریه؛ محمود براتی نیا؛ بهرام بهرامی؛ محمد باقر پارساپور؛ جعفر پوربدخشان؛ زینب تعالی؛ محمدجواد جاوید؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محمد هادی جواهر کلام؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سید محسن حسینی پویا؛ علی عباس حیاتی؛ محمدرضا خسروی؛ مهراب داراب پور؛ هما داودی؛ ولی رستمی؛ بهزاد رضوی فرد؛ سید قاسم زمانی؛ محمدمهدی ساقیان؛ محمدحسین ساکت؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ حسین سیمایی صراف؛ محمدجواد شریعت باقری؛ عباس شیخ الاسلامی؛ سید محمد صدری؛ جواد طهماسبی؛ محمد عابدی؛ محمود عباسی؛ علی اصغر عربیان؛ بدیع فتحی؛ حجت الله فتحی؛ رقیه فراهانی؛ علیرضا فیض؛ عباس کریمی؛ محسن محبی؛ حسن محسنی؛ حمزه محمدی؛ حسن مرادی؛ فهیمه ملک زاده؛ سیدعباس موسوی؛ سیدفاضل نوری؛ ابوالفضل نیکوکار؛ علی‌اکبر همتیان


از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)

دوره 3، شماره 8، مهر 1399، صفحه 7-14

10.22034/law.2020.243196

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده


ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله)

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 7-9

10.22034/law.2020.243197

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده