موضوعات = حقوق مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران

دوره 6، شماره 20، دی 1402، صفحه 190-218

10.22034/law.2023.1989176.1222

سیاوش ستوده؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه؛ ابراهیم نوشادی


بررسی دو پرونده درباره عدم النفع

دوره 6، شماره 18، خرداد 1402، صفحه 114-87

10.22034/law.2023.1989711.1223

عباس میرشکاری؛ سعید مددی