کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران

دوره 6، شماره 20، آذر 1402، صفحه 190-218

10.22034/law.2023.1989176.1222

سیاوش ستوده؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه؛ ابراهیم نوشادی


مفهوم مسئولیت مدنی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 11-29

10.22034/law.2021.525159.1050

ایرج بابایی


مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 397-424

10.22034/law.2019.239560

حسین هوشمند فیروزآبادی